Κάτι για την όρεξη κρύο…

Τζατζίκι

3,30 €

Γιαουρτοσκόρδιον χειροποιήτο

Τυροκαυτερή

4,00 €

Χειροποιήτη

Φέτα

3,30 €

Ελληνικό τυρί ποπ

Γραβιέρα

3,90 €

Ελληνικό τυρί ποπ

Ροκφόρ

3,90 €

Ποικιλία τυριών

11,00 €