Κάτι για την όρεξη κρύο…

Τζατζίκι

3,00 €

Γιαουρτοσκόρδιον χειροποιήτο

Τυροκαυτερή

4,00 €

Χειροποιήτη

Φέτα

3,00 €

Ελληνικό τυρί ποπ

Γραβιέρα

3,80 €

Ελληνικό τυρί ποπ

Ροκφόρ

3,80 €

Ποικιλία τυριών

11,00 €